Radno vreme: 09:00 - 16:00
Vikend neradan
Posetite nas: Branislava Borote 21
21000 Novi Sad
Vrh
Porez - BIRO-S
6446
post-template-default,single,single-post,postid-6446,single-format-standard,mkd-core-1.0.4,highrise child-child-ver-1.0.0,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard-extended,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-header-style-on-scroll,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-extended-logo-in-grid-border-disable,mkd-header-standard-extended-menu-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Porez

BIRO-S / Informacije  / Porez

Porez

Porez se definiše kao nedobrovoljno plaćanje državi i to takvo da nije praćeno protivuslugom koju bi od nje primio platilac poreza. Kod poreza se razlikuju poreski obveznik (osoba ili organizacija koja podleže plaćanju poreza) i poreski dužnik (država i njeni delovi koji obračunavaju porez).

Svrha naplate poreza od strane države je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezima država finansira javna dobra i zajedničke potrebe (odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura). Ubiranje poreza ima i svoje dodatne funkcije, kao što su:

 • redistribucija dohotka ili imovine,
 • destimulisanje neželjenog ponašanja (duvana i alkohola u vidu akciza),
 • ugradnja stabilizatora ukupnog dohotka zemlje.

Kod poreza se razlikuju poreske stope po kojima se vrši obračun poreza. Poreske stope mogu biti:

 1. proporcionalne poreske stope (iste stope bez obzira na rast dohotka),
 2. progresivne poreske stope (rastu sa povećanjem dohotka),
 3. regresivne poreske stope (smanjuju se sa povećanjem dohotka).

Porezi se mogu podeliti na neposredne i posredne. Neposredni porezi su oni porezi koje plaćaju poreski obveznici koji ih i snose i u njih se ubrajaju porez na dohodak građana, porez na dobit preduzeća. Posredni porezi su oni porezi kod kojih se unapred zna da će ih poreski obveznik prebaciti na nekog drugog i tu se ubrajaju porez na promet, carina.

Osnovna podela poreza:

 1. porez na dohodak građana, obuhvata sve prihode jednog građanina i najčešće je progresivan porez u cilju zahvatanja dohodaka najbogatijih;
 2. porez na dobit preduzeća, koji plaćaju preduzeća na dobit koju ostvare u jednoj godini i kod kog je stopa uvek proporcionalna;
 3. porez na promet je porez koji se naplaćuje u maloprodaji;
 4. porez na dodatu vrednost je porez na promet koji se naplaćuje u svakoj fazi prometa kako bi se smanjile stope izbegavanja plaćanja poreza;
 5. akciza je dodati i visok porez na promet koji se plaća na robu kao što su alkohol, duvan, kafa i nafta i derivati;
 6. porez na imovinu je porez koji se plaća na imovinu tj. nepokretnosti (nepokretna imovina, vrednosni papiri);
 7. porez na nasleđe je porez kojim se oporezuje ukupan kapital pojedinca ili porodice, a u Srbiji su nasledstva najbližih rođaka izuzeta od poreza;
 8. porez na kapitalne dobitke je porez koji se plaća u trenutku prodaje neke imovine (nekretnine, vrednosni papiri) na njenu uvećanu vrednost od trenutka nabavke.

Najprisutniji i najznačajniji porez za sva privredna društva i preduzetnike je porez na dodatu vrednost – PDV. PDV se određuje kao opšti porez na potrošnju, koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga i to u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara.

Poreska obaveza po osnovu PDV-a nastaje danom kada se najranije izvrši: promet dobara i usluga; naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga; izdavanje računa kod usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine, usluga neposredno povezanih sa tim uslugama, kao i usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period; nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga. Poreska stopa na PDV je dvojaka i može biti opšta stopa 20% i posebna stopa 10%.