Radno vreme: 09:00 - 16:00
Vikend neradan
Posetite nas: Branislava Borote 21
21000 Novi Sad
Vrh
Portfolio Archive - BIRO-S
0
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio-item,mkd-core-1.0.4,highrise child-child-ver-1.0.0,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard-extended,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-header-style-on-scroll,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-extended-logo-in-grid-border-disable,mkd-header-standard-extended-menu-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Arhiva

BIRO-S / 

Administrativne usluge obuhvataju sledeće usluge: sortiranje, arhiviranje i čuvanje poslovne dokumentacije, izveštavanje nadležnih institucija u vezi arhiviranja dokumentacije, izdavanje boravišnih i ranih dozvola, CROSO i sef usluge, kurirske usluge, usluge vezane za socijalno osiguranje, izveštavanje APR-a o poslovnim promenama....

Poreske usluge obuhvataju sledeće usluge: obračun i knjiženje svih poreskih obaveza u skladu sa rokovima, prijava poreskih obaveza, kao i njihove izmene, sačinjavanje poreskih izveštaja, obračun i knjiženje PDV-a, refakcija PDV-a, obračun i podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana, svi poslovi u vezi...

Računovodstvene usluge obuhvataju sledeće usluge: svakodnevno knjiženje bankarskih promena, knjiženje izvoda, izrada faktura, vršenje plaćanja, obračun zarada, izrada zaključnog lista, priprema i izrada polugodišnjih i godišnjih finansijskih izveštaja sa pratećom dokumentacijom, likvidacija d.o.o. , udruženja i zadruga, brisanje preduzetničkih radnji, podnošenje finansijskih izveštaja APR-u....

Usluga osnivanja obuhvata sledeće usluge: izrada osnivačkog akta i statuta za buduće firme, izrada svih potrebnih pratećih dokumenata, podnošenje prijava APR-u, podnošenje poreskih izjava podnošenje dokumentacije bankama....